Báo Giá Pin

STT(PIN) IPHONEPIN TRÂUSIÊU TRÂUSUP PRO
1(PIN) iPhone 4 / 4S200K
2(PIN) iPhone 5 / 5S200K250K
3(PIN) iPhone 5 SE350K
4(PIN) iPhone 6 / 6S320K370K400K
5(PIN) iPhone 6 Plus / 6S Plus340K400K450K
6(PIN) iPhone 7340K450K500K
7(PIN) iPhone 7 Plus400K500K550K
8(PIN) iPhone 8400K500K
9(PIN) iPhone 8 Plus450K500K550K
(PIN) iphone X600K bh 1 Năm (Trâu)700K bh 1 Năm (Siêu Trâu)
(PIN) iphone Xs600K bh 1 Năm (Trâu)700K bh 1 Năm (Siêu Trâu)
10(PIN) iPhone XS Max700K bh 1 Năm (Trâu)800K bh 1 Năm (Siêu Trâu)
(PIN) iphone XR600K bh 6 tháng700k bh 1 năm
(PIN) iphone 11600K bh 6 tháng700K bh 1 năm
(PIN) iphone 11 pro700k bh 6 tháng800k bh 1 năm
(PIN) iphone 11 pro max800 bh 6 tháng900 bh 1 năm
(PIN) iphone 12700k bh 6 tháng800k bh 1 năm
11(PIN) iphone 12 pro max800 bh 6 thang900 bh 1 năm
(PIN) iphone 13 pro max1100k bh 6 tháng1200k bh 1 năm