GIÁ THAY PIN – VỎ

STT TÊN Máy Thay vỏ thay pin
 1  iPhone 4 / 4s 60K  200K
 2   iPhone 5  300K  300K
 3   iPhone 5s  300K  300K
 4   iPhone 5c 300K
 5   iPhone 6G  190K/440K 350K
 6   iPhone 6+ 230K/480K 400K
 7   iPhone 6s 250K/500K 350K
 8   iPhone 6s+ 285K/545K 400K
 9   iPhone 7 400k
 10   iPhone 7 Plus 500k
 11   iPad mini 1
 12   iPad mini 2
 13   iPad mini 3
 14  iPad 1
 15   iPad 2
 16   iPad 3
 17   iPad 4
 18   iPad Air
 19   iPad Air 2
 20   iPhone 4s 250K
 21
 22 Sony Z 80K (Kính Lưng) 250K
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
41
 42
 43
 44
 45
46
 47
 48
 49
 50