GIÁ THAY PIN – VỎ

STT TÊN Máy Thay vỏ thay pin
 1  iPhone 4 / 4s 60K  200K
 2 Trâu Pro Iphone 5  300K  250K
 3 Trâu Pro Iphone 5s  300K 250K
 4 Trâu Pro Iphone 5c 250K
 5 Trâu Pro Iphone 6  190K/390K 320K
 6 Trâu Pro Iphone 6 Plus 230K/430K 340K
 7 Trâu Pro Iphone 6s 250K/450K 320K
 8  Trâu Pro iPhone 6s Plus 285K/485K 340K
 9 Trâu Pro Iphone 7 340k
 10  Trâu Pro Iphone 7 Plus 360K
 11  Trâu Pro Iphone 8 400K
 12  Trâu Pro Iphone 8 Plus 450K
 13 Trâu Pro Iphone SE 350K
 14 Trâu Pro Iphone X 800K
 15
 16  Siêu Trâu Iphone 6 370K
 17 Siêu Trâu Iphone 6S 370K
 18 Siêu Trâu Iphone 6 Plus 400K
 19 Siêu Trâu Iphone 6S Plus 400K
 20 Siêu Trâu Iphone 7 450K
 21  Siêu Trâu Iphone 7 Plus 500K
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
41
 42
 43
 44
 45
46
 47
 48
 49
 50