camera đầu ghi

 

STT tên khách hàng phần mềm mã bắt
 1 A Chuyễn eakar iDMSS LITE (quét mã P2P)  MẬT KHẨU:abcd1234 3J01B95PAZ08205
 2 Cô Tuyết Toàn iDMSS LITE (quét mã P2P)  MẬT KHẨU:abcd1234 3J03361PAP8EDE6
 3 Cô Minh (bảo hiểm eakar) iDMSS LITE (quét mã P2P)  MẬT KHẨU:abcd1234 4B00487PBQA8A9B
 4 A Tiên quán cây bàng iDMSS LITE (quét mã P2P)  MẬT KHẨU:abcd1234 4B00487PBQ98180
 5 Chú Đồng eabar iVMS-4500 (CHẾ ĐỘ ĐĂNG KÝ HIDDNS) tên miền: vandongeabar

user name: admin

mật khẩu: abcd1234

 

 6 Chú Ngọc 49 iVMS-4500 (CHẾ ĐỘ ĐĂNG KÝ HIDDNS) tên miền: Ngocoanhkm49

user name: admin

mật khẩu: abcd1234

 7 nhà nghỉ Hiên Trần km62 iVMS-4500 (CHẾ ĐỘ ĐĂNG KÝ HIDDNS) tên miền: hientran722

user name: admin

mật khẩu: abcd1234

 8 Chị Hà (quán bán sữa gần hoa viên eakar) iVMS-4500 (đăng nhập tài khoản hik-connect) đăng nhập tài khoản hik-connect: 8401646574568

mật khẩu: abcd1234@B

 9 a Minh 714 XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên  phần mềm 058be6d8db40406d
 10 Chị Tự XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên  phần mềm 14258a3bc3c07398
 11 A Trí km58 XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên  phần mềm 2739ab76612eacd9
 12 A Thực (chợ 52) XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên  phần mềm 3d0cef1ec1d46fdb
 13 Chú Thị Cư ealang XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên  phần mềm dc416771515ee8a4
 14 A Luân km51 XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên  phần mềm e2230ce96518487f
 15 a Sít XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên  phần mềm e835a9ed1f01f27f
 16 A Quỳnh bạn a Bé iDMSS LITE (quét mã P2P)  MẬT KHẨU:abcd1234 3M037B2PBQ4V4J7
 17 Chú Đông đường bờ hồ iDMSS LITE (quét mã P2P)  MẬT KHẨU:abcd1234 3M037B2PBQCYZPA
 18 A Sơn phú xuân iDMSS LITE (quét mã P2P)  MẬT KHẨU:abcd1234 4G02590PAQ00194
 19 chú xuân phú iDMSS LITE (quét mã P2P)  MẬT KHẨU:abcd1234 4A0169FPAZ2675B
 20 CAM tiệm đak nông iDMSS LITE (quét mã P2P)  MẬT KHẨU:abcd1234 3M037B4PBQBVJ3X
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
41
 42
 43
 44
 45
46
 47
 48
 49
 50